×
Atbalsta Grupas Ārstniecība Atbalsts Ģimenēm ES sabiedrībā Par mums

Kampaņas "Atvērti un draudzīgi visiem bērniem" skolēnu radošie darbi

1.-5. klašu radošie darbi "Mūsu klase ir atvērta un draudzīga visiem bērniem!"

Šī gada martā Bērnu slimnīcas fonds izsludināja skolēnu radošo darbu konkursu, aicinot piedalīties 1.-5. klases no jebkuras Latvijas skolas. Viņu uzdevums bija sagatavot radošo darbu – zīmējumu, video vai fotogrāfiju, kas atspoguļo klases viedokli par bērna ar kustību traucējumiem iekļaušanu skolas vidē. Konkursa darbi tika apkopoti līdz maija sākumam. Konkursā piedalījās kopumā 15 klases no skolām dažādos Latvijas reģionos, tostarp Naujenes, Durbes, Kalvenes, Skaistkalnes un Siguldas. Aicinām iepazīties ar klašu iesūtītajiem sirsnīgajiem radošajiem darbiem - esam tos visus atzinuši par konkursa uzvarētājiem!

Siguldas 1. pamatskolas 5.a klase


Ķekavas vidusskolas 3.c klase

Jēkabpils 3. vidusskolas 2.a klase

Kalvenes pamatskolas 3. klase

Mārupes pamatskolas 4.b klase

Ata Kronvalda Durbes pamatskolas 3.b klase

Ata Kronvalda Durbes pamatskolas 3.a klase

Naujenes pamatskolas 2. klase

Naujenes pamatskolas 3. klase

Ozolnieku vidusskolas 5.c klase

Privātās Montessori sākumskolas 1. klase

Privātās Montessori sākumskolas 2. klase

Rīgas Strazdumuižas vidusskolas 2. klase

Skaistkalnes vidusskolas 3. klase

Upesleju sākumskolas 2.a klase

Sirsnīgs paldies visiem skolēniem un skolotājiem, kuri iesaistījās darbu veidošanā!

Par projektu:

Pateicoties Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansējumam, EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros Bērnu slimnīcas fonds īsteno projektu “Es un Tu, Mēs”. Projekta mērķis ir veicināt pilsonisko aktivitāti un līdzdalību politikas dokumentu izstrādē, kā arī lēmumu pieņemšanas procesos, un veicināt izpratni sabiedrībā par bērnu ar kustību traucējumiem līdztiesības būtiskumu demokrātijas attīstībā.

Kampaņas "Atvērti un draudzīgi visiem bērniem" mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību un izglītot par bērniem ar kustību traucējumiem, parādot dialoga iespējamību starp sabiedrību un mazaizsargātām grupām - lai veicinātu izpratni par visu mazaizsargāto grupu iekļaušanu demokrātiskā sabiedrībā, kā arī veidotu sabiedrībā tolerantu attieksmi pret bērniem ar īpašām vajadzībām jau no bērnības!

Uz sākumu

Novērtē pakalpojumu!

Mums ir svarīgs Tavs vērtējums, lai uzlabotu pakalpojuma kvalitāti!