×
Sākums Ārstniecība Atbalsts Ģimenēm

Medicīna

Nākotnes plānošana un cukura diabēts.
Insulīna terapija.
Regulāra glikēmijas paškontrole.
Ceļvedis “Paliatīvās aprūpes pakalpojumi bērniem un viņu ģimenēm”
Kustību traucējumi pie reimatoloģiskām saslimšanām.
Fiziskās aktivitātes bērniem ar diabētu.
Uztura plāns bērniem ar diabētu.
Nepieciešamie speciālisti bērnam ar kustību traucējumiem.
Nepieciešamie speciālisti bērnam ar diabētu.
Analīzes bērniem ar diabētu.
Termini, kas saistīti ar diabēta diagnozi.
Kustību traucējumi pie vielmaiņas saslimšanām.
Kustību traucējumi pie neiromuskulārām saslimšanām.
Kustību traucējumi pie hromosomālām saslimšanām.
Kustību traucējumi pie neirodeģeneratīvām saslimšanām.
Kustību traucējumi pie citām neiroloģsikām saslimšanām (ekstrapiramidāli traucējumi).
Ģenētiski pārmantotas skeleta deformācijas.
Kustību traucējumi un Bērnu cerebriālā trieka.
Ceļš īpašo vajadzību pasaulē ir vieglāks, ja ir kompass un atbalsts, kas rāda ceļu!

Novērtē pakalpojumu!

Mums ir svarīgs Tavs vērtējums, lai uzlabotu pakalpojuma kvalitāti!