×
Sākums Ārstniecība Atbalsts Ģimenēm

Rehabilitācija

Vai vienmēr ir nepieciešama rehabilitācija?
Rehabilitācija bērniem ar progresējošiem* kustību traucējumiem.
Ārstēšanas metodes un rehabilitācijas speciālisti bērniem ar neprogresējošiem* kustību traucējumiem.
Rehabilitācija bērniem ar neprogresējošiem* kustību traucējumiem.
Rehabilitācijas iespējas Latvijā.
Ceļš īpašo vajadzību pasaulē ir vieglāks, ja ir kompass un atbalsts, kas rāda ceļu!

Novērtē pakalpojumu!

Mums ir svarīgs Tavs vērtējums, lai uzlabotu pakalpojuma kvalitāti!