×
Atbalsta Grupas Ārstniecība Atbalsts Ģimenēm ES sabiedrībā Par mums

NEVALSTISKĀS ORGANIZĀCIJAS

Atbalstu grupa:
Pilsēta:

Interešu pārstāvniecības, projektu īstenošanas organizācijas

"Velku biedrība"

"Velku biedrība" ir nevalstiska organizācija, kas darbojas ar mērķi piedāvāt attīstības iespējas ģimenēm, kurās aug bērni ar smagiem garīgās attīstības un citiem funkciju traucējumiem, kā arī rūpēties par bērniem, kas dzīvo nabadzībā.

Biedrība ‘Debesmanna.com’

Biedrības ‘Debesmanna.com’ galvenais fokuss ir mentālā veselība un viss ar to saistītais.

2013.gadā biedrība tika izveidota ar mērķi, lai atbalstītu Latvijas sievietes, vīriešus un to ģimenes, kas saskārušies ar pēcdzemdību depresiju, bet šo astoņu gadu laikā biedrības darbība ir paplašinājusies un mēs cenšamies sniegt atbalstu ar dažāda veida mentālo veselību saistītiem jautājumiem – grūtsirdību, depresiju, trauksmi, pēcdzmedību psihozi u.c. Kopš pandēmijas sākšanās mēs cenšamies īpaši aktualizēt tieši bērnu mentālo veselību un atbalstu, kas bērniem nepieciešami šajā īpaši sarežģītajā laikā.

Talsu Ģimeņu un bērnu attīstības centrs «Brīnumiņš»

ĢBAC “Brīnumiņš” ir reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, un jau četrus gadus ĢBAC „Brīnumiņš” pilda arī Dienas aprūpes centra funkcijas. Dienas centrs nodrošina fizioterapijas, ergoterapijas, montessori, logopēda, canis, mūzikas un psihloga konsultācijas 36 bērniem un jauniešiem ar invaliditāti, kā arī bērniem ar prognozējamu invaliditāti vai īslaicīgiem attīstību traucējumiem.

Biedrība “Ģimeņu atbalsts centrs “Puķuzirnis””

Biedrība “Ģimeņu atbalsts centrs “Puķuzirnis”” dibināta 2014. gada 11. septembrī. Biedrības galvenā mērķauditorija ir ģimenes ar bērniem, jaunās ģimenes, jaunās māmiņas. 

Biedrība "Autisma atbalsta punkts Rēzeknē"

Biedrības „Autisma atbalsta punkts Rēzeknē” galvenie mērķi ir apzināt un sniegt atbalstu vecākiem, kuriem ir bērni ar īpašām vajadzībām (ar invaliditāti), veicināt bērnu invalīdu ar autiskā spektra traucējumiem fizisko un garīgo attīstību, piesaistot nepieciešamos speciālistus, kā arī veicināt šo bērnu pilnīgu integrāciju vispārējā izglītības sistēmā un sabiedrībā.

Sabiedriskā labuma organizācija “Brīnummāja”

Brīnummāja sniedz atbalstu ikvienai ģimenei bērna emocionālās, fiziskās, sociālās un intelektuālās attīstības ceļā. Šeit bērni un jaunieši var saņemt atbalstu gan vispusīgai attīstībai, gan dažādu grūtību un traucējumu mazināšanai. Mūsu piedāvātais atbalsts ietver arī vecākiem iespēju piedalīties Vecāku klubiņa aktivitātēs, kā arī ģimenēm un profesionāļiem iegūt aktuālu informāciju un apgūt prasmes mūsu piedāvātajos semināros un pieredzes apmaiņas pasākumos.

Daugavpils autisma centrs „Mūsu pasaule”

Daugavpils autisma centrs „Mūsu pasaule” - palīdzība bērniem un pieaugušiem ar autiskā spektra traucējumiem.

Latvijas Autisma apvienība

Biedrība "Latvijas Autisma apvienība" ir nevalstiskā organizācija, kuras mērķis ir cilvēku ar autiskā spektra traucējumiem tiesību un interešu aizsardzība Latvijā. 

Biedrības mājaslapā atradīsiet virkni vērtīgu un informatīvi izglītojošu materiālu vecākiem un atbalsta personālam.

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra Krīzes centrs bērniem

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienība "Krīzes centrs" ir īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija, kura nodrošina mājokli, pilnu aprūpi, sociālo un psiholoģisko rehabilitāciju bērniem un jauniešiem.

Biedrība ,,Sociālo pakalpojumu attīstības centrs”

Biedrība ,,Sociālo pakalpojumu attīstības centrs” ir nevalstiska organizācija, kas nodrošina sociālo pakalpojumu sniegšanu.

Krīzes centrā palīdzība balstīta uz komandas darba principiem – psihologs, psihoterapeits, sociālais darbinieks, sociālais rehabilitētājs, sociālie aprūpētāji.

Biedrība "Krīzes grūtniecības centrs"

Biedrība Krīzes grūtniecības centrs ir dibināta ar mērķi sniegt konsultatīvo palīdzību neplānotas grūtniecības, pēc aborta, kā arī spontānā aborta vai pāragra bērna zaudējuma gadījumos. Biedrība palīdz ikvienam, kam nepieciešams atbalsts, lai pārvarētu šī zaudējuma sāpes.

Biedrības "Centrs Elizabete"

Biedrība "Centrs Elizabete" ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrs, krīzes centrs jau 20 gadus darbojas Jelgavā, strādājot ar bez vecāku gādības palikušiem, no vardarbības cietušiem un krīzes situācijā nonākušiem bērniem, jaunajām māmiņām un jaunajām ģimenēm, kā arī sociālā riska ģimenēm.

”Zantes ģimenes atbalsta centrs”

Atbalsta centrs bērniem un ģimenēm ar bērniem, kas cietuši no prettiesiskām darbībām. Informatīvi izglītojošais darbs ar sabiedrību, tai skaitā nepilngadīgām grūtniecēm un māmiņām.

Atbalsta centrs "Avotiņi"

Atbalsta centra "Avotiņi" uzdevums ir sniegt atbalstu grūtniecēm, jaunajām mātēm, vecākam ar bērnu vai bērniem, bērniem
un jauniešiem, kuri nonākuši krīzes situācijā, cietuši no vardarbības, palikuši bez iztikas līdzekļiem un tuvāko atbalsta.

Jauno māmiņu un grūtnieču atbalsta centrs „Madaras”

Biedrības „Cerību centrs” jauno māmiņu un grūtnieču atbalsta centrs „Madaras” ir biedrības struktūrvienība, kura sniedz atbalstu jaunajām māmiņām un grūtniecēm, kuras nonākušas krīzes situācijā - palikušas bez pajumtes, iztikas līdzekļiem, vecāku vai citu cilvēku atbalsta, nevar uzturēties kādā citā aprūpes iestādē, bet vēlas saglabāt grūtniecību un rūpēties par sevi un mazuli.

Krīzes centrs “Mājas ģimenes atbalstam”

Skangaļu muižas “Mājas ģimenes atbalstam” krīzes centrā sociālos pakalpojumus var saņemt riska vai disfunkcionālas ģimenes un personas, kuras nonākušas krīzes situācijā:
• sievietes, kuras cietušas vardarbībā;
• mātes ar bērniem, kuras cietušas vardarbībā, kuras nespēj patstāvīgi veikt savu bērnu pilnvērtīgu audzināšanu un aprūpi;
• grūtnieces: sievietes un nepilngadīgas jaunietes, kuras nonākušas normālas grūtniecības norisei neatbilstošos apstākļos un kurām ir nepietiekamas prasmes un zināšanas jaundzimuša bērna aprūpē.

Krīzes centrs “Burtnieks”

Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” krīzes centrā “Burtnieks” tiek sniegti pakalpojumi Rīgas pašvaldības ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem un grūtniecēm, kas nonākušas krīzes situācijā.

Krīzes centrs “Patvērumu māja”

"Patvēruma māja" ir sociālās palīdzības projekts pamestām grūtniecēm un jaunajām māmiņām, tostarp nepilngadīgām meitenēm, kas kalpo kā pagaidu mājvieta, kur saņemt atbalstu un mācīties rūpēties par sevi un mazuli, un ar savu aktīvu līdzdalību atsperties visai turpmākajai dzīvei.

Latvijas bērnu un jauniešu diabēta biedrība.

Latvijas Bērnu un Jauniešu diabēta biedrība (LBJDB) ir nevalstiska sabiedriskā labuma organizācija, kuras mērķis ir sabiedriskā labuma darbība ar diabētu slimo bērnu un jauniešu integrēšanai sabiedrībā.

Tukuma Diabēta biedrība.

Tālr.29489495

Epasts:diabets2@inbox.lv

Gulbenes Diabēta biedrība.

Tālr. 29482471

Rīgas Diabēta biedrība.

Tālr. 28860869

Daugavgrīvas iela 68.

Valmieras Diabēta biedrība.

Tālr. 20391915

Epasts:atvasara@apollo.lv

Rīgas iela 53, Valmiera.

Talsu Diabēta biedrība.

Tālrunis: 22470777

Lielā iela 27, Talsi, LV - 3201

Madonas Diabēta biedrība.

Tālrunis 26316768

Ludzas Diabēta biedrība.

Tālr. 28317239

Latgales iela 129, Ludza, LV - 5701

Rēzeknes Diabēta biedrība.

Tālr. 26416724

Varslavāna iela 70, Rēzekne, LV-4601

Limbažu Diabēta biedrība.

Tālr. 28398898

Epasts: limdb@inbox.lv

Zāles iela 8, Limbaži, LV 4001

Jūrmalas Diabēta biedrība.

Tālr. 26004139

Ventspils šoseja 32

Dobeles Diabēta biedrība.

Tālr. 2015436

Epasts: dobelediabets@inbox.lv

Adrese: Brīvības iela 3, Dobele, LV - 3700.

Liepājas Diabēta biedrība.

Biedrības mērķis ir veidot sabiedrībā sapratni par cukura diabēta slimnieku īpašajām vajadzībām, slimības riska faktoriem, organizējot informācijas dienas, lekcijas u.c.

Latvijas diabēta centrs.

Biedrības uzdevums ir atbalstīt cilvēkus ar diabētu informatīvi, sniedzot emocionālu atbalstu, pārstāvot intereses dažādās valsts iestādēs, organizējot kopā sanākšanas pasākumus un protams arī informēt sabiedrību.

Latvijas diabēta federācija.

Nevalstiskā organizācija, kura apvieno visus, kam aktuāli diabēta profilakses un aprūpes jautājumi.

Biedrība “Cerību spārni”

Biedrības darbība vērsta uz visa vecuma, dzimuma cilvēku ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļu integrāciju sabiedrībā, tiesību un interešu aizstāvību, pilsoniskas sabiedrības attīstību, brīvā laika organizēšanu, nodarbinātības veicināšanu, izglītošanu, sociālo pakalpojumu sniegšanu.

Biedrība “Mēs saviem bērniem”

Biedrība "Mēs saviem bērniem" ir biedrība, kas atrodas Madonas novadā un apvieno Madonas, Lubānas, Gulbenes u.c. novadu bērnus un jauniešus ar invaliditāti

Atbalsta centrs “Cimdiņš”

Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām.

Biedrība “Brīnumiņš”

Ģimenes un bērnu atbalsta centrs. 

Dauna sindroma biedrība

Biedrības mērķis ir izglītot sabiedrību par to, ko tiešām nozīmē dzīve ar vienu lieku hromosomu un visiem spēkiem veicināt šo cilvēku integrāciju sabiedrībā, kā arī censties panākt pienācīgas rehabilitācijas iespēju nodrošinājumu.

Teodora Jura fonds

Satiekot citus vecākus un bērnus ar īpašām vajadzībām, rodas plašāka skaidrība kā palīdzēt gan bērniem, gan vecākiem. Tāpēc Teodora Jura vecāki sadarbībā ar citu bērnu vecākiem ir izlēmuši veidot šo fondu.

Latvijas spina bifida un hidrocefālijas biedrība

Biedrība ir nevalstiska organizācija, kura apvieno spina bifida un hidrocefālijas pacientus, viņu ģimenes un draugus.

Biedrība “Dižvanagi”

Septiņu gadu pastāvēšanas laikā nostiprinājušies galvenie biedrības darbības virzieni. Tie ir:

1. Atbalsta grupas nodarbības un izglītojoši semināri ģimenēm, kurās aug bērns ar invaliditāti.
2. Mājas Neirorehabilitācijas programma sadarbībā ar B.B.Slawow.
3. Bērnu paliatīvā mājas aprūpe.
4. Integrējošās dienas nometnes bērniem ar invaliditāti „Poniju skola”.
5. Nometne ģimenēm, kurās aug nedziedināmi slimi bērni, „Mazo prinču vasara”.
6. Kanisterapija – kā papildus rehabilitācijas un motivācijas programma bērniem.
7. Labdarības koncertu un dažādu pasākumu (Lieldienas, Ielīgošana, Ziemassvētku pasākumi u.c.) organizēšana biedrības mērķauditorijai.
8. Mini Zoo uzturēšana, kas veidots bērnu prieka un vides terapeitiskā efekta palielināšanai.

Biedrība “Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem”

Biedrība „Latvijas Bērniem ar kustību traucējumiem” ir nevalstiska organizācija, kas apvieno aktīvus vecākus, kuru bērniem ir dažāda veida kustību ierobežojumi.

Biedrība “Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi”

Biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” mērķis ir veicināt iekļaujošas sabiedrības attīstību un vienlīdzīgu iespēju nodrošinājumu ikvienam sabiedrības loceklim. Tas nozīmē labvēlīgas vides (un attieksmes) veidošanu sabiedrībā, neatkarīgas dzīves principu īstenošanu cilvēkiem ar invaliditāti un cilvēku ar invaliditāti vajadzībām un tiesībām atbilstošas, efektīvas pakalpojumu sistēmas izveides sekmēšanu.

Biedrība “Tu vari”

Biedrība sniedz nepieciešamo atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti un viņu ģimeņu locekļiem. Biedrība pulcē cilvēkus ar kustību traucējumiem, darbojas vides pieejamības jomā.

Kontakti:

Raiņa iela 6-2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301

Tālr. 29551333

E-pasts: tuvari-kuldiga@inbox.lv

Ziedojumu piesaistes organizācijas

Palīdzēsim.lv

“Palīdzēsim.lv” ir nodibinājums ar sabiedriskā labuma organizācijas statusu, kas atbalsta dažādās grūtībās nonākušus bērnus un jauniešus, un viņu ģimenes visā Latvijā jau kopš 2009. gada.

Organizācija sniedz ģimenēm atbalstu veselības problēmu risināšanā - tās ir ilgtermiņa attiecības ar ģimeni, esot blakus un palīdzot ne tikai finansiāli, bet arī veicot konsultatīvo darbu par dažādām ārstniecības un rehabilitācijas iespējām, sociālo un psiholoģisko palīdzību, palīdzam piesaistīt pakalpojumus, kas uzlabotu dzīves kvalitāti, un daudz dažādos citos veidos.

Bērnu slimnīcas fonds

Bērnu slimnīcas fonds īsteno dažādas atbalsta programmas un piesaista ziedojumus vajadzībām, ko apstiprina Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas speciālisti, taču valsts tās neapmaksā vai apmaksā daļēji.

Ziedot.lv

Fonds īsteno ziedojumu vākšanu dažādām pašu iniciētām atbalsta programmām, piemēram, bērnu rehabilitācijai centrā “Poga” un ziedojumu piesaisti personu individuālām vajadzībām.

BeOpen

Fonds vāc ziedojumus, lai sniegtu atbalstu ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām, piesaista ziedojumus individuālu vajadzību piepildīšanai.

    Ceļš sarežģītajā pasaulē ir vieglāks, ja ir atbalsts un kompass, kas rāda virzienu!
    house-iconUz sākumu

    Novērtē pakalpojumu!

    Mums ir svarīgs Tavs vērtējums, lai uzlabotu pakalpojuma kvalitāti!