×
Atbalsta Grupas Ārstniecība Atbalsts Ģimenēm ES sabiedrībā Par mums

Kustību traucējumi

Virtuālā foto izstādē iepazīstinām ar ģimenēm, kurās aug bērni ar kustību traucējumiem

26/04/2023

No 23. aprīļa Bērnu slimnīcas fonda izveidotajā interaktīvajā platformā, interneta vietnes www.atbalstacelvedis.lv sadaļā "Es sabiedrībā" publicēta foto izstāde ar stāstiem par desmit ģimenēm, kurās aug bērni ar kustību traucējumiem. Izstādes mērķis – veicināt sabiedrības izpratni par šo bērnu un ģimeņu daudzveidību, izaicinājumiem un iespējām iekļauties sabiedrībā.

Pēdējos sešos gados Bērnu slimnīcas fonds kopumā ir sniedzis atbalstu vairāk nekā 167 bērniem ar kustību traucējumiem, kopumā tam iztērējot vairāk kā 554 000 eiro, turklāt daļa no šiem bērniem atkārtoti saņem finansiālu atbalstu tehniskajiem palīglīdzekļiem, īpaši ortozēm un ortopēdiskajiem apaviem, jo bērni aug un katru gadu ir nepieciešams jauns, lielāks palīglīdzeklis. Taču izaicinājumi, ar kuriem saskaras ģimenes, kurās aug bērns ar kustību traucējumiem, sniedzas tālāk par tikai tehnisko palīglīdzekļu pieejamību.

Lai uzlabotu valsts atbalsta sistēmu bērniem ar kustību traucējumiem, Bērnu slimnīcas fonds īsteno EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” finansētu projektu “Es un Tu, Mēs”. Projekta mērķis ir veicināt pilsonisko aktivitāti un līdzdalību politikas dokumentu izstrādē un lēmumu pieņemšanas procesos, kā arī veicināt izpratni sabiedrībā par bērnu ar kustību traucējumiem līdztiesības būtiskumu demokrātijas attīstībā. Tāpēc vienlaikus ar tehnisko palīglīdzekļu sistēmas uzlabojumu rīcības plānu, ko paredzēts sagatavot projekta noslēgumā, izvirzīts arī mērķis veicināt sabiedrības informētību un apzinātību par bērniem ar kustību traucējumiem un viņu ģimenēm, lai veidotu iekļaujošāku sabiedrību.

Projekta ietvaros aprīlī uzsākta kampaņa “Atvērti un draudzīgi visiem bērniem”, kā mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību un izglītot par bērniem ar kustību traucējumiem, parādot dialoga iespējamību. Kampaņa norisinās Atbalsta ceļveža sadaļā "Es sabiedrībā", kur izvietota gan foto izstāde, gan tiks publicēti skolu radošu darbu konkursa labākie iesniegtie darbi.

Izstādē kopā ar fotogrāfijām, kuras uzņēma fotogrāfe Laura Šūlmeistere, ir lasāmi garāki un īsāki stāsti par desmit bērniem ar kustību traucējumiem un viņu ģimenēm, ko sagatavojuši paši bērnu vecāki. Lielākoties stāsti palīdz gluži vienkārši iepazīt šos bērnus kā cilvēkus, kuriem ir tādi paši sapņi un ieceres kā citiem, veseliem bērniem.

“Meitai ļoti patīk draudzēties un viņai ir mīļi draugi, tomēr reizēm vēlmi komunicēt un piedalīties ierobežo nespēja skriet līdzi, jo lielākajai daļai bērnu šajā vecumā kopīgas spēles un draudzība ir saistītas ar kopīgu kustību prieku. Tas liek mums, tuvajiem cilvēkiem, nemitīgi domāt, meklēt un censties iedot tādas prasmes un iespējas, kas, lieki netraumējot, ļautu Stellai augt, kļūt iespējami patstāvīgai, gūt un dot prieku savā dzīvē,” atzīst sešus gadus vecās Stellas mamma.

Daudzos stāstos atspoguļojas tas, cik daudz enerģijas un gribasspēka ir šiem bērniem un ģimenēm, kuri, spītējot apstākļiem un valsts atbalsta sistēmas ierobežojumiem, turpina cīnīties par nākotni – kvalitatīvu izglītību, pilnvērtīgu iekļaušanos sabiedrībā un dažādu sapņu piepildīšanos. “Ortozes un labi apavi ir pamatu pamats. Kad ir šīs lietas, tad mēs ejam tikai vienu ceļu: darām, ko varam un nekoncentrējamies uz to, ko nevaram. Un tā arī ir, Francis var daudz,” stāsta zēna mamma: “Francis var izaugt par gudru, spējīgu, pilnvērtīgu sabiedrības locekli, kas dod savu artavu valsts attīstībā. Tāpēc tik ļoti svarīgi dot viņam “stingras, stabilas” kājas, kas droši sper katru dzīves soli pretī lielajai pasaulei.”

Stāstos jūtama gan pašpārliecība un cerība, gan vietām vilšanās un neziņa. “Esam aktīva ģimene, kas nemitīgi rosās – brauc ar laivām, ar riteņiem apceļo Latviju, piedalās sacensībās, pārgājienos u.tml. Kad piedzima mūsu jaunākā atvase, kura diagnoze noteica nestaigāšanu un ļoti trauslu apiešanos, maigi sakot, bijām šokā. Bija sajūta, ka pār mums nolaidies neziņas un tukšuma miglas mākonis,” atminas Artūra mamma Dace. Par valsts atbalstu viņa izsakās kritiski: “Lai arī valsts pārstāvji saka, ko sacīdami, bet atzīšu: vides pieejamība un iekļaujoša vide lielākoties valstī ir tikai “uz papīra”, arī iestāžu attieksme un sniegtā informācija lielākoties ir šaura un skopa. Mēs vairs uz to nepaļaujamies.”

Projekts tiek realizēts no 01.12.2021. līdz 30.11.2023, un tā laikā tiek vai tiks īstenotas šādas aktivitātes:

  • Aptaujas vecākiem, kuru bērniem ir kustību traucējumi;
  • Diskusiju un domnīcu cikls: “Rodam risinājumu”, kurā piedalās dažādas iesaistītās puses (ministrijas un citas valsts institūcijas, tehnisko palīglīdzekļu izgatavotāji, vecāku pārstāvji, nevalstiskās organizācijas);
  • Raidierakstu cikls: “Vienādas iespējas visiem”;
  • Kopīgs projektā iesaistīto pušu izstrādāts Tehnisko palīglīdzekļu reformas plāns 2024.-2027. gadam, kurā definēts esošās situācijas raksturojums, problēmas izklāsts, turpmākais rīcības plāns un sasniedzamie rezultāti;
  • Kampaņa “Atvērti un draudzīgi visiem bērniem”;
  • Starptautiska konference “Bērni ar kustību traucējumiem kā līdzvērtīga sabiedrības daļa”.

Projekta rezultātā tiks veicināta sabiedrības izpratne par bērnu ar kustību traucējumiem izaicinājumiem, līdztiesību ikdienas dzīves kvalitātē un iekļaujošu attieksmi demokrātiskā sabiedrībā. Tāpat projekta ietvaros tiks nodrošināta sabiedrības interešu aizstāvība konkrētā sociālā jomā ar mērķi stiprināt Satversmē noteiktās demokrātiskās vērtības un cilvēktiesību ievērošanu Latvijā. Projekta rezultātā tiks izstrādāts Tehnisko palīglīdzekļu reformas plāns 2024.-2027. gadam, kurš tiks iesniegts atbildīgajās ministrijās.

Ceļš sarežģītajā pasaulē ir vieglāks, ja ir atbalsts un kompass, kas rāda virzienu!
house-iconUz sākumu